zváranie

Služby v oblasti technológie zvárania

pWPS

Predbežne stanovený postup zvárania

WPQR

Návrh a príprava postupov zvárania ku schváleniu

WPS

Vypracovanie stanovených postupov zvárania podľa WPQR

Certifikované technológie zvárania

111 (MMAW)

Zváranie obalenou elektródou

121 (SAW)

Zváranie pod tavivom drôtovou elektródou

131 (MIG)

Zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne

135 (MAG)

Zváranie taviacou sa elektródu v aktívnom plyne

136 (MAG)

Zváranie plnenou (trubičkou) elektródu s tavivou náplňou v aktívnom plyne

138 (MAG)

Zváranie plnenou (trubičkou) elektródu s kovovou náplňou v aktívnom plyne

141 (TIG, WIG)

Zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne

311 (OAW)

Zváranie kyslíkovo acetylénovým plameňom

Zvárané materiály

Nelegované ocele

koróziivzdorné ocele

ostatné legované ocele

hliník a jeho zliatiny

galéria prác

Máte záujem o naše služby?

otázky ohľadom našej práce?

Prejsť na začiatok